Wat is BIM nou precies?

BIM staat voor Bouw Informatie Model. Hierbij wordt alle relevante informatie over het bouwproces op één plek opgeslagen. In een digitaal 3D model wordt de informatie beheerd. De informatie is maar op één manier te interpreteren en altijd beschikbaar voor alle betrokken partijen. Eenduidige informatie voor alle betrokkenen maakt het bouwproces eenvoudiger.

Allemaal dezelfde taal

Bij Hercuton gaan we graag nog een stap verder. Dat doen we met open BIM wat inhoudt dat we ook met andere partijen in de keten zoveel mogelijk via BIM communiceren. De Basis ILS is hierbij de leidraad. Deze maakt namelijk voor alle partijen duidelijk waar informatie te vinden is en hoe ze deze moeten aanleveren in BIM modellen. Op deze manier gaan alle betrokken partijen dezelfde taal spreken, bannen we verspillende taken uit en voorkomen we fouten.

Klantvraag centraal

BIM in de praktijk

We besteden veel aandacht aan het up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Bijvoorbeeld door regelmatig cursussen en trainingen te organiseren voor de verschillende disciplines. Ook hebben we een eigen BIM Manager en BIM Regisseur. Zij zorgen ervoor dat we het maximale uit BIM halen. Hercuton is lid van BIMregister. BIMregister vergaart, bundelt, ontwikkelt en draagt BIM-kennis over. De kennis wordt vertaald naar innovatieve oplossingen en georganiseerd naar praktische richtlijnen en handvatten.

BIMregister