Auteur: Maarten Bakker

Ken je het programma ‘Massive engineering mistakes’? Zo’n programma waar je rond een uur of half twaalf ’s avonds langs zapt op National Geographic en dan blijft hangen? Afgelopen week bleef ik hangen bij een uitzending over de Noord-Zuidlijn. Altijd interessant als ‘mijn’ stad waar ik zo lang gewoond heb onderwerp van gesprek is en in dit geval ook een beetje pijnlijk. Maar de massive engineering mistake die daarna kwam, was er ook één waarvan je dacht: ‘had er nou niemand bedacht dat dit niet zo handig was’.

Het ging om de Grande Arche de la Défense in Parijs. Misschien ken je het verhaal, maar in het kort kwam het neer op het volgende. François Mitterrand gaf in 1982 opdracht voor het gebouw en zeven jaar later werd de ‘Window to the world’ geopend. 110 meter hoog, bijna kubusvormig en met een open binnenkant. Tot zover nog niets aan de hand. Ware het niet dat de architect voor een bijzondere gevelbekleding had gekozen: prachtig Carrara marmer uit Italië. Helaas pakte dat niet zo lekker uit in het koude en vochtige Franse klimaat. Nog geen vijfentwintig jaar later trokken de 50 kilo zware platen krom en dreigden (van ruim 100 meter hoog) naar beneden te vallen. Oplossing: al het marmer vervangen door Amerikaans graniet. Kosten: circa 192 miljoen euro.

Even los van de aansprakelijkheidsvraag, dit was vast niet wat de Fransen voor ogen hadden bij de start van de bouw. En dat geldt denk ik voor elke bouwer. Ook voor ons. Onze projecten zijn weliswaar van een andere categorie als dit monument, maar je hebt altijd een perfect eindresultaat voor ogen. Voor ons was dat een belangrijke reden om de werkwijze volgens de Wet kwaliteitsborging (Wkb) in onze bedrijfsvoering te integreren. Ook al is die wet nog (steeds) niet ingevoerd.

Volgens de Wkb wordt iedere fase van de bouw na afronding direct gecontroleerd én gecertificeerd door een externe kwaliteitsborger. Ook de ontwerpfase. Zo weten we dat alles in orde is op het moment dat we aan de volgende fase beginnen. In feite zijn we vanaf de start bezig met de oplevering. In 2016 realiseerden we ons eerste project onder de Wkb en sindsdien zijn er al meer dan dertig gevolgd. De ervaringen met externe kwaliteitsborging zijn voor ons dermate positief dat het voor projecten met een omvang groter dan € 5 miljoen inmiddels de standaard in onze bedrijfsvoering is.

Je krijgt hiermee als het ware direct feedback op je werk en op de belangrijkste keuzes die je in het ontwerp en de realisatie neemt. Deze feedback pakken we direct op en nemen we ook mee bij volgende projecten. Dat zorgt voor minder gebreken en onderhoud. Dat is fijn voor de opdrachtgever en voor ons.

Wat daar voor prijskaartje aan hangt? Het Cluster Bedrijfshuisvesting heeft inmiddels voor nagenoeg € 340 miljoen euro aan projecten gerealiseerd onder externe kwaliteitsborging. De kosten hiervoor bedragen gemiddeld 0,42 % van de projectsom. Maar daar staat tegenover dat er aanzienlijk minder opleverpunten en garantiekosten zijn.

Ik schat in dat de kosten in de toekomst nog verder omlaag kunnen. Door nog meer vanuit standaarden te ontwerpen en verregaande Legolisering van onze verschillende bouwsystemen. Voor ons is het dé manier om opleverpunten, re-work en een dubieus debuut op National Geographic te voorkomen.

Maarten Bakker
Algemeen Directeur