Auteur: Maarten Bakker

Bestaand of nieuw?

Elke onderneming komt ooit voor een bedrijfshuisvestingskeuze te staan. Bij de start van het bedrijf, maar ook bijvoorbeeld bij groei. Als uw bestaande locatie onvoldoende ruimte biedt voor uitbreiding of wanneer uw onderneming bijvoorbeeld gevestigd is op een verouderd bedrijventerrein, kunt u kiezen voor verhuizing of nieuwbouw. Hierbij dient u doordachte keuzes te maken.

Factoren met veel invloed

Als u op zoek gaat naar een nieuwe locatie, spelen onder meer de onderstaande factoren een belangrijke rol.

  • Bestemmingsplan
  • Bereikbaarheid en ligging
  • Arbeidsmarkt
  • Uitbreidingsmogelijkheden
  • Soort bedrijf

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat vermeld wat wel of niet mag op de nieuwe locatie. Er is onder meer vastgelegd welke bedrijfsactiviteiten toegestaan zijn, welke milieucategorie geldt en welk bebouwingspercentage en bebouwingshoogte gehanteerd moet worden. Kortom, zaken die van grote invloed zijn op uw bedrijfsvoering.

Bereikbaarheid en ligging

Wat is de ligging ten opzichte van uw klanten, leveranciers en concurrentie? Kiest u ervoor om binnen of buiten uw bestaande regio te blijven? Maar ook de zichtbaarheid van uw bedrijf kan van belang zijn. Is een A-locatie – bijvoorbeeld langs de snelweg – noodzakelijk? Vindt er veel transport plaats naar uw bedrijf en dient de locatie nabij een goede invalshoek of haven te zijn? En hoe zit het met de openbaar vervoer voorzieningen in de omgeving? De antwoorden op deze, en tal van andere vragen, dient u vooraf helder in kaart te brengen.

Arbeidsmarkt

Het belang van goed personeel is groot. Is het juiste personeel voor uw bedrijfsactiviteiten aanwezig in de omgeving? Zijn er specifieke opleidingen in de buurt waardoor u instroom van schoolverlaters kunt verwachten? Een andere belangrijk punt is de bereikbaarheid voor uw medewerkers. Wanneer zij veelal met de trein of bus komen, is een bushalte of treinstation in de nabije omgeving noodzakelijk.

Uitbreidingsmogelijkheden

Ook de groeiverwachting van uw onderneming speelt een rol. Uw nieuwe locatie kan momenteel wel aansluiten op uw bedrijfsvoering, maar wat als uw bedrijf onverwachts hard groeit? Zijn er dan uitbreidingsmogelijkheden op de nieuwe locatie?

Soort bedrijf

Uiteraard spelen bovenstaande punten een grote rol. Maar belangrijker is het nog wat voor soort bedrijf u heeft, in welke branche u actief bent en of uw regionaal, nationaal of internationaal opereert. Voor een bedrijf dat actief is in de opslag van gevaarlijke stoffen is de ligging bijvoorbeeld van groot belang.

Meer weten?

Hercuton neemt de verantwoording voor het héle bouwtraject. Wij hebben veel kennis en ervaring in het doorlopen van dit soort trajecten en helpen u graag bij het maken van de juiste keuzes. Te vroeg met ons in gesprek gaan kan haast niet. Te laat wel.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel 088 205 34 00 of mail naar info@hercuton.jajo.com.