Wat is meervoudig grondgebruik?

Meervoudig grondgebruik wordt ook wel dubbel grondgebruik genoemd. Het betekent dat eenzelfde grondoppervlakte gebruikt wordt voor meer dan één doel.

Zonnepanelen

Onze betonnen daken lenen zich ook uitstekend voor zonnepanelen. U kunt uw dakoppervlakte – zonder kostbare voorzieningen te treffen – dan ook eenvoudig voorzien van zonnecelpanelen. Hierdoor voorziet u in uw eigen energiebehoefte én draagt u een steentje bij aan het mileu.