Ondersteuning van processen

“Op dit moment zit ik in het 4e leerjaar van mijn studie hbo Bedrijfskunde. Voor mijn opleiding ondersteunde ik de implementatie van het primair proces voor het Cluster Bedrijfshuisvesting. Aan de hand van het stappenplan primair proces had ik een inventarisatie gemaakt van de outputdocumenten voor het opstellen van standaard documenten.

Dit heeft o.a. bijgedragen aan het updaten van het stappenplan primair proces inclusief de verwijzingen naar de standaard outputdocumenten en de medewerkers die deze beheren. Daarnaast ondersteunde ik de beheerders bij het opstellen van de standaard documenten. Verder had ik een overzicht met standaard documenten opgezet en hield ik deze bij. Tenslotte had ik nog een werkinstructie opgezet voor bestandsnaam standaard en projectdocumenten.”

Voorbereiding en doorvragen

“Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat ik goede voorbereidingen moet treffen. Goed doorvragen in een gesprek, zodat er een helder beeld ontstaat van het eindresultaat. Vanuit het eindresultaat terug leren plannen.

Mijn tips? Maak je plan van aanpak concreet en zorg ervoor dat je een duidelijk beeld hebt van wat je wilt bereiken, zodat je er gestructureerd naartoe kan werken. Ik zou Hercuton aanraden als stagebedrijf!”