Stagiairs Max en Gijs

Analyseren van processen

“Mijn naam is Max Dane (links op de foto), 21 jaar oud en woonachtig te Bergen op Zoom. Ik zit in het laatste jaar van de opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) en ik studeer aan Avans Hogeschool te Breda. Ik heb een afstudeeropdracht mogen uitvoeren met betrekking tot de implementatie van een nieuw ERP-pakket. Ik heb samen met een medestudent (rechts op de foto) een processenanalyse uitgevoerd. Wij hebben verschillende processen beschreven, geanalyseerd en verbeterd (op papier).”

Behulpzame collega's

“Het leukste aan de afstudeerperiode vind ik, dat ik veel mensen heb mogen spreken binnen de organisatie die verschillende functies uitoefenen. Ik heb management-medewerkers mogen spreken, medewerkers van de Administratie, een medewerker van ICT en zo kan ik nog wel even doorgaan. Door veel medewerkers te spreken krijg je een goed beeld van de organisatie.

Het moeilijkste aan de afstudeerperiode vind ik dat we erg afhankelijk waren van anderen. Gijs (de medestudent) en ik kenden het nieuwe ERP-pakket niet, dus waren wij erg afhankelijk van de consultants vanuit 4PS (de leverancier van het ERP-pakket) om de processen te beschrijven, hoe deze processen moeten gaan verlopen na de implementatie. Ook voor het beschrijven van de huidige processen waren wij afhankelijk van medewerkers die ons input konden geven voor het rapport. Daarom zijn wij erg blij dat alle medewerkers bereid waren om met ons interviews af te nemen en mee te werken aan de afstudeeropdracht!”

Initiatief nemen

“Het meeste wat mij is bijgebleven is toch wel de coronacrisis, ook al is het een voor de hand liggend antwoord. Door de coronacrisis konden diverse evenementen helaas niet doorgaan, waardoor je de medewerkers toch minder persoonlijk leert kennen. Ik ben wel erg blij dat we de opdracht konden doorzetten ondanks de coronacrisis, weliswaar grotendeels vanuit huis.

Het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens de afstudeerperiode is om initiatief te nemen en op mensen af te stappen, dat is daarmee ook een tip voor de volgende stagiair. Er heerst een open cultuur, dus je kunt bij iedereen aankloppen voor een gesprek of een vraag. Op deze manier leer je de organisatie kennen en weet je wat er speelt binnen het bedrijf. Ik zou zeker aanraden om stage te lopen/af te studeren bij Hercuton/Cluster Bedrijfshuisvesting, je leert diverse processen kennen binnen de bouwbranche en krijgt een kijkje in de hele ‘keuken’ van de organisatie.”