In de pers: Bedrijfshuisvesting vraagt om specialisme en massa

Opdrachtgevers optimaal laten profiteren van de kennis én schaalgrootte van het Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep. Met die ambitie treedt het cluster, onder leiding van clusterdirecteur Ivo van de Mark, de bedrijfshuisvestingsmarkt tegemoet.

Het Cluster Bedrijfshuisvesting wordt gevormd door Hercuton, Remco Ruimtebouw, Hafkon International en ServicebouwPlus. Bedrijven die over jarenlange kennis en ervaring beschikken in specifieke productmarktcombinaties. Samen bieden zij totaaloplossingen voor opdrachtgevers van bedrijfsmatig vastgoed in binnen- en buitenland.

Van de Mark: “De vraagstukken van onze opdrachtgevers worden steeds complexer. Dit heeft niet alleen betrekking op de producten waarmee gebouwd wordt, maar ook op zaken als planvorming, ontwerp en finance. Als totaalaanbieder spelen we volledig op die complexe vraagstukken in. Daarbij voldoen we aan twee belangrijke randvoorwaarden: specialistische kennis en massa.”

Lees hier het volledige interview in Stedenbouw!