In de pers: BOB Debat Visie op bouwen 2020

Ketensamenwerking, transformatie, aanbesteden, creatie van toekomstbesteding vastgoed en duurzaamheid; de bouwsector kent een aantal ‘hot items’. Hoe de bouw er in 2020 ook uit zal zien, de komende jaren zullen er volop mogelijkheden ontstaan voor ondernemers.

Welke kansen zijn er en wat is nodig om deze ook daadwerkelijk te pakken? Negen deelnemers uit de branche delen in het BOB Debat dat bij Hercuton plaatsvond hun visie, ervaringen en tips.

Lees nu het artikel!