Geplaatst op 28 juni 2022

Bouwen met uitgestelde leveringen en onverwachte prijsstijgingen 

DHL Parcel bouwt een nieuw sorteercentrum op bedrijventerrein Distripark in Dordrecht. In de duurzame bedrijfshal komen de pakketten in grote hoeveelheden aan. Als deze aan de andere kant de hal weer verlaten, zijn ze gesorteerd en klaar voor transport per vrachtwagen naar hun bestemming.  Tijdens de bouw krijgt Hercuton te maken met bijzondere uitdagingen.

De kavel voor het nieuwe sorteercentrum van DHL Parcel te Dordrecht biedt ruimte aan een sorteercentrum van zo’n 17.000 m² inclusief 1.370 m² inpandige kantoorruimte verdeeld over twee bouwlagen en 78 docks. Het gebouw heeft een betonnen draagconstructie met houten dakspanten en stalen dakplaten. Deze materialen zorgen voor een aanmerkelijk prettigere werkomgeving voor de medewerkers in het sorteercentrum Een loopbrug verbindt het parkeerterrein met het sorteercentrum zodat medewerkers en vrachtwagens elkaar niet kruisen. Vanaf die loopbrug is er fraai uitzicht over de Dordtse Kil.

Strakke LEAN-planning

Hercuton startte met de bouw in april 2021 en een jaar na de start wordt het bedrijfspand opgeleverd. In december zorgde Hercuton voor early access, zodat DHL Parcel kon beginnen met de opbouw van de sorteerinstallatie. Om dit voor elkaar te krijgen maakte Hercuton met alle betrokken partijen een LEAN-planning, die iedereen strikt opvolgde.

Prijsstijgingen en uitgestelde leveringstijden

Helaas speelden er ook factoren buiten Hercutons invloedsfeer. “In de huidige markt hebben we te maken met behoorlijke prijsstijgingen en oplopende levertijden. Onze organisatie is hier adequaat mee omgegaan zodat dit geen invloed heeft gehad op de voortgang van de bouw. We hebben er flink aan moeten trekken maar het is gelukt om de bouw volgens planning te laten verlopen”, vertelt Ruud van Haaften, uitvoerder bij Hercuton.

BREEAM Outstanding

De bouw werd uitgevoerd volgens de hoogste duurzaamheidsnorm, BREEAM Outstanding. Inmiddels is dit voor Hercuton meer regel dan uitzondering. “We weten dat we dan vanaf het eerste moment op alle gebieden punten moeten verzamelen”, vertelt Van Haaften. “Dat heeft te maken met de inrichting van de bouwplaats, afvalverwerking en verkeersbewegingen, maar ook met de energiebronnen en materiaalkeuze. Op het dak van DHL Parcel worden 4.600 zonnepanelen geïnstalleerd, die straks de energie leveren om het totale sorteercentrum draaiend te houden.”

Wet Kwaliteitsborging Bouwen

Op het bouwproces paste Hercuton bovendien de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen toe, terwijl deze nog niet van kracht is. Louis van de Klok, commercieel manager bij Hercuton: “Hierin lopen we op de troepen vooruit. We hebben zelfs al 26 projecten opgeleverd volgens deze wet. Met twee onafhankelijk bureaus, gespecialiseerd in de kwaliteitscontrole van ontwerpen, bouwprocessen en materialen, is onze kwaliteit te allen tijde geborgd. Omdat de wet nog in ontwikkeling is, anticiperen we ook op de wijzigingen hierin.”

Met de oplevering voor de deur – inclusief hekwerk, beplanting, en bestrating – durven Van de Klok en Van Haaften nu al te spreken van een succesvol project. “We moesten er van tijd tot tijd flink aan trekken, maar uiteindelijk is alles volgens schema verlopen. Het mooie is dat onze betrokkenheid niet stopt na de bouw. Ook voor beheer, onderhoud en eventuele verbouwingen staan wij klaar voor DHL.”

Dit artikel werd gepubliceerd in Stedenbouw