Geplaatst op 12 oktober 2021

Royal FloraHolland is gestart met de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost. Marginpar, lid van de coöperatie, is de eerste huurder van nog te bouwen bedrijfsruimten op het terrein direct naast het centrumgebouw. Hercuton heeft opdracht gekregen om de nieuwe huisvesting van Marginpar van circa 9.000 m² te realiseren. Het nieuwe gebouw zal optimaal toegerust zijn voor fijnmazige verwerking en zal worden aangesloten op de productstraat van Royal FloraHolland.

Planning en ontwerp

Het ontwerp van het gebouw is in nauwe samenwerking tussen Royal FloraHolland, Marginpar en Hercuton tot stand gekomen. Het is dan ook volledig toegerust op de huidige en toekomstige eisen op het gebied van logistieke processen, beheersing van de cool chain en op voldoende ruimte voor test- en kantoorfaciliteiten. De werkzaamheden starten nog dit jaar en naar verwachting zal Marginpar in Q4 2022 de nieuwe locatie in gebruik nemen.