Geplaatst op 07 oktober 2021

Op Maasvlakte West in Rotterdam is Hercuton gestart met de afbouw van het distributiecentrum van Busan Port Authority (BPA). Vanuit dit warehouse doen logistiek dienstverleners zaken tussen Europa en Zuid-Korea. Eind dit jaar is het gebouw gereed en manifesteert het zich als een imposant onderdeel van een industriële omgeving, maar tegelijkertijd als een duurzaam baken in het zandrijke zeehavengebied.

De ontwikkeling en realisatie van het distributiecentrum wordt turnkey uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase betrof het ontwerp en de engineering. Fase twee omvat de uitvoering. Hercuton verwierf de opdrachten voor beide fasen. “Ons specialisme in bedrijfshuisvesting heeft hieraan bijgedragen”, zegt Planontwikkelaar Pieter Nissen van Hercuton. “Wij hebben niet alleen ervaring in het bouwen van grote, duurzame distributiecentra, maar zijn ook sterk in het managen van het gehele ontwerp- en bouwproces. Eerder gerealiseerde gebouwen zoals die van Fetim Group, DHL Zaltbommel en Intersprint Moerdijk zijn hiervan mooie voorbeelden.”

Opdrachtgever op afstand

“Bijzonder aan het distributiecentrum van BPA is dat we voor een Zuid-Koreaanse opdrachtgever werken”, vervolgt Nissen. “De crux is dat we deze opdrachtgever van begin tot eind in het ontwikkel- en bouwtraject meenemen. Maar ook dat we zijn wensen en verwachtingen in lijn brengen met de procedures en regelgevingen die in Nederland gelden. En dat we cultuurverschillen overbruggen. Communicatie speelt hierin een sleutelrol. Tegelijkertijd lopen we tegen praktische zaken aan. Vanwege corona kan de opdrachtgever niet naar Nederland komen. Alle besprekingen verlopen op afstand, via de telefoon of videocalls. Dat is toch anders. Dat we binnen deze omstandigheden zo’n gebouw mogen realiseren, is voor ons een blijk van vertrouwen.”

BREEAM-NL ‘Outstanding’

In fase één was Hercuton verantwoordelijk voor alle voorbereidende werkzaamheden. Naast het ontwerp en de engineering nam de turnkey bouwer het vergunningentraject op zich, evenals de communicatie met het kwaliteitsteam van Maasvlakte II, de gemeente en de betrokken adviseurs. Ook zorgde Hercuton ervoor dat het gebouw aan alle eisen rondom stikstof, flora & fauna en duurzaamheid voldoet. Nissen: “Het distributiecentrum heeft straks het BREEAM-NL ‘Outstanding’ certificaat. Het pand is gasloos, energieneutraal en voorzien van ruim 4.000 PV-panelen. Verder passen we warmtepompen, energiezuinige verlichting en waterbesparende voorzieningen toe. Ecologische maatregelen zoals nestkasten, een meeuwen-grindbak op het dak en een buitenterrein met beplanting passend bij de omgeving, dragen bij aan de biodiversiteit rond het gebouw. Op de parkeerplaats komen laadpalen voor elektrische auto’s. Verder is het pand hydrologisch neutraal.”

Korte bouwtijd

In maart dit jaar, na een korte voorbereiding, ging de bouw van start. Het distributiecentrum is vol-ledig op staal gefundeerd en opgebouwd uit een staalconstructie met een betonnen plint. Het gebouw heeft een oppervlakte van 30.000 vierkante meter, waaronder 2.500 vierkante meter mezzanine en 1.500 vierkante meter kantoor. “Snelheid is op dit werk cruciaal”, zegt Nissen. “BPA wil zo snel mogelijk opleveren en dus een zo kort mogelijke bouwtijd. Ons modulaire bouw-concept draagt daaraan bij. We werken met prefab elementen, die we kant-en-klaar en op het juiste moment op de bouwplaats leveren. Daar hoeven we ze alleen nog te monteren. Bovendien werken we met eigen ploegen, zowel voor de fundering als het grondwerk en de montage. Hierdoor kunnen we snel schakelen.”

Geborgde kwaliteit

Het distributiecentrum wordt gerealiseerd onder externe kwaliteitsborging. Hercuton heeft hier sinds 2016 ervaring mee en past dit toe op alle grote projecten. Auditbureau Seconed voert de technische inspecties uit. “Dat we onze werkzaamheden onafhankelijk laten toetsen, geeft onze opdrachtgevers zekerheid”, zegt Nissen. “Dat geldt zeker ook voor BPA. Zonder bij de bouw aanwezig te zijn, kan onze opdrachtgever erop vertrouwen dat de kwaliteit van onze werkzaamheden geborgd is. En dat we het pand realiseren zoals gevraagd.”