Geplaatst op 28 januari 2021

Vooruitstrevend bouwtoezicht bij nieuwbouw voor LIS Logistics

Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw realiseert op Bedrijvenpark Stichtsekant in Almere een nieuw, hoogwaardig distributiecentrum met 34.365 m² bvo. 19.000 m² daarvan gaan gehuurd worden door LIS Logistics BV. Kim van der Togt, Commercieel Manager bij het Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep, waartoe Hercuton en Remco Ruimtebouw behoren, vertelt over de totstandkoming.

Ontwikkeling

“Enkele jaren geleden benaderde LIS Logistics ons om mee te denken over nieuwbouw. LIS had een terrein op het oog, dat echter weinig mogelijkheden voor uitbreiding bood. Wij hebben voorgesteld om een grotere ontwikkeling op hetzelfde bedrijventerrein te realiseren, waarvan LIS dan een gedeelte zou gaan huren. Zo gezegd, zo gedaan. Het was een heel traject, dat we samen hebben afgelegd”. Het pand heeft een staalconstructie met een vrije hoogte in het magazijn van 12,20 meter. Het wordt een duurzaam DC, met het label BREEAM Good. Niet uniek in Nederland, maar de vooruitstrevende manier van toezicht op de bouw is zeker bijzonder te noemen.

Kwaliteitsborging

In 2022 wordt in fasen de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) van kracht. Het toezicht op de bouw wordt in deze wet anders geregeld: onafhankelijke kwaliteitsborgers volgen het bouwproces met controles in zowel de ontwerp- als in de uitvoeringsfase. Vooruitlopend op de invoering van de Wkb voert bouwcombinatie Hercuton/Remco Ruimtebouw de bouw van het distributiecentrum al volgens deze wet uit. Van der Togt legt uit waarom. “Werken volgens de Wkb heeft voor ons vele voordelen. Iedere fase van de bouw die afgerond is, wordt direct gecontroleerd en ook gecertificeerd. Eigenlijk ben je vanaf dag één al bezig met de oplevering. Zo weet je dat alles in orde is op het moment dat je aan de volgende fase begint. Later, bij de eindoplevering, kom je nauwelijks nog opleverpunten tegen. Dat is fijn voor ons, voor de eindgebruiker, maar ook voor de nieuwe eigenaar. In 2016 realiseerden we het eerst project volgens de Wkb en inmiddels zijn er al velen gevolgd. We hebben heel positieve ervaringen met deze aanpak, vandaar dat deze bij onze grotere projecten standaard procedure is”. De kwaliteitsborging wordt uitgevoerd door Seconed BV uit Breda. Naar verwachting wordt het nieuwe distributiecentrum eind Q1 2021 definitief opgeleverd. “Dan hopen we wel een feestje te kunnen vieren”, besluit Van der Togt, “bij het slaan van de eerste paal viel dat in het water vanwege corona”.