Geplaatst op 28 juli 2022

Hercuton mengt zich in de bloemen

Royal FloraHolland is gestart met de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost. Marginpar, lid van de coöperatie, is de eerste huurder van diverse nog te bouwen bedrijfsruimten op het terrein direct naast het centrumgebouw. Aannemersbedrijf Hercuton is sinds november 2021 bezig met de realisatie van de nieuwe huisvesting van Marginpar.

Kweker en importeur Marginpar, momenteel nog gehuisvest aan de andere kant van de N201, brengt al tientallen jaren zomerbloemen vanuit Afrika naar de marktplaats van Royal FloraHolland. “Het bespaart aanzienlijk veel vervoerskosten als Marginpar op hetzelfde terrein zit”, vertellen Jack van den Broek en Sander Robbe, respectievelijk commercieel manager en planontwikkelaar bij Hercuton. “De nieuwbouw wordt dan ook rechtstreeks aangesloten op de productstraat van Royal FloraHolland.” Het blijft hier niet bij want Royal FloraHolland gaat de komende tijd in totaal een terrein van circa 135.000 m² ontwikkelen.

Van eindgebruiker naar huurder van de investeerder

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Marginpar opdrachtgever en eigenaar zou zijn van de nieuwbouw. “In eerste instantie is het definitief ontwerp dan ook samen met hen opgesteld”, aldus Van den Broek. “Toen we op het punt stonden om de omgevingsvergunningen in te dienen – in mei 2021 – werd duidelijk dat Royal FloraHolland als investeerder ging fungeren en dat Marginpar het pand van hen zou huren. De daaropvolgende maanden heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met Royal FloraHolland in de persoon van Martijn Vis, programmamanager, en Madeleine Schure, hoofd vastgoedontwikkeling en aan- en verkoop, en Roy Koster, bouwadviseur bij Marginpar, om het ontwerp op specifieke punten aan te passen.” Robbe vult aan: “Zo moesten we rekening houden met het door hen vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Uiteindelijk wordt het één groot gebouw waar verschillende huurders in zitten, dus ook de afmetingen voor de nieuwbouw van Marginpar lagen feitelijk al vast. Daarnaast moesten de vloeren bijvoorbeeld worden verzwaard zodat het pand in de toekomst eventueel kan worden geëxploiteerd als één groot distributiecentrum. Een intensief traject dus, maar met een wat ons betreft geweldig eindresultaat.”

Logistieke processen centraal

De nieuwe huisvesting is ingesteld op beheersing van de cool chain, een must omdat de bloemen zo lang mogelijk gekoeld moeten blijven voor de daadwerkelijke verkoop. Robbe: “Op de begane grond komt dan ook een koelcel die een derde van de oppervlakte beslaat. De rest van de begane grond wordt optimaal ingericht op ondersteuning van de logistieke processen, dat is leidend geweest in het ontwerp. Van tevoren zijn we op de bestaande locatie van Marginpar gaan kijken om een goed idee te krijgen wat er nodig is op de werkvloer.” Op de eerste en tweede verdieping komen diverse kantoor- en testfaciliteiten.

De uitdagingen

Uitdagingen zijn er genoeg tijdens de bouw. “Zo gaan wij slechts de basisvoorzieningen treffen van het kantoor, dat verder door Marginpar zelf wordt ingericht, naar ontwerp van een interieurarchitect. Ook de transportbanden en de koelcel worden door henzelf geplaatst. Daar moet uiteraard wel afstemming voor plaatsvinden zodat helder is wie wat doet”, aldus Robbe. “We bouwen verder bijvoorbeeld op de erfgrens terwijl de bebouwing van de buurman er nog niet is. De wanden fungeren nu dus als buitenwanden maar moeten straks voldoen aan alle eisen, o.a. op het gebied van brandwerendheid, om dienst te doen als binnenwanden. Tot nu toe loopt het allemaal prima dus we hebben er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen!”


Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Industriebouw