Geplaatst op 17 november 2021

Regeren is vooruitzien. Neem de nieuwe Omgevingswet. Het is nog niet zeker of deze per 1 juli 2022 wordt ingevoerd. Toch bereiden wij ons nu alvast voor op wat mogelijk gaat komen. Want dat deze nieuwe Omgevingswet gevolgen gaat hebben voor ons bedrijfsproces is onvermijdelijk.

We ervaren dat bijvoorbeeld ook bij de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Deze werd in 2016 aangekondigd en toen kozen we ervoor om direct een pilotproject te starten. Die aanpak werkte voor ons en inmiddels hebben we externe kwaliteitsborging na veel ervaring verankerd in ons bedrijfsproces. Als naar verwachting ook deze wet – als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet – op 1 juli 2022 volledig van kracht wordt, zorgt dat niet meer voor verrassingen.

Zo proberen we de nieuwe Omgevingswet ook te benaderen. Collega Marieke Vroegindeweij – Bedrijfsjurist binnen ons bedrijf – verdiepte zich daarom vanuit een juridische invalshoek in de invoering van deze wet en de mogelijke gevolgen. In zeven sessies deelde zij deze kennis met een grote groep collega’s die hier in meer of mindere mate mee te maken gaan krijgen.