Hercuton pand is duurzaam gebouwd

Volgende generaties

Bij Hercuton vinden we het onze verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de toekomst van volgende generaties op aarde. Kleine dingen maken vaak al verschil. Zo minimaliseren en scheiden onze medewerkers het afval, maken we gebruik van LED-verlichting en hebben we warmte- en koude opslag in ons bedrijfspand. Ook werken we in en aan all-electric gebouwen en nieuwbouwpanden met BREEAM-certificering en maken we tijdens onze werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik van duurzame materialen zoals bijvoorbeeld isovlas en cellulose isolatiemateriaal.

Duurzaam bosbeheer & klimaat

Duurzaam bosbeheer & klimaat

Ontbossing veroorzaakt ongeveer 15% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Plant- en diersoorten verdwijnen en we zetten letterlijk de bijl aan de longen van de aarde. Duurzaam bosbeheer is dan ook een belangrijk middel om verdwijning van bossen tegen te gaan. Bomen nemen namelijk CO2 op en geven zuurstof terug aan de atmosfeer. De opgenomen koolstof blijft opgeslagen in het hout of houtproduct totdat het, ná recycling, uiteindelijk wordt verbrand. Het gebruik van hout en houtproducten (bij bouwprojecten) is dus goed voor het klimaat, mits deze afkomstig zijn uit duurzaam beheerd bos.

Bosbehoud = behoud van koolstofopslag

Bosbehoud = behoud van koolstofopslag

Natuurlijk is de houtoogst in FSC-gecertificeerde bossen op zich ook een ‘export’ van opgeslagen CO2 uit het bos. In een duurzaam beheerd bos zal dit verlies echter tijdelijk zijn, omdat de vrijgekomen ruimte opnieuw ingenomen wordt door nieuwe bomen. En wanneer het geoogste hout wordt gebruikt in toepassingen met een lange levensduur, dan heeft dit op termijn zelfs een netto positief effect op de koolstofopslag.

Het PEFC-keurmerk garandeert:

  • handhaving en verbetering van de biodiversiteit;
  • bescherming van ecologisch waardevolle gebieden;
  • in stand houden van het bos, dus voorkoming van ontbossing;
  • verbod op het gebruik van gevaarlijke chemicaliën en genetisch gemodificeerde organismen;
  • bescherming van de rechten en het welzijn van arbeiders in het bos en in de handelsketen;
  • inachtneming van de rechten van (inheemse) lokale bevolking.

PEFC-keurmerk

Gegarandeerd duurzaam met het PEFC-keurmerk
Ruim 1.000.000 boseigenaren die zijn aangesloten bij PEFC™ beheren wereldwijd ruim 310 miljoen hectare gecertificeerd bos volgens de eisen en criteria van PEFC. Meer dan 20.000 bedrijven in de handelsketen hebben een PEFC Chain of Custody certificaat om duurzaam hout en papier te leveren. Zo zijn PEFC gecertificeerde hout(producten) en papier traceerbaar vanaf het bos tot in de vele eindproducten. Hercuton is één van die bedrijven.
Het PEFC-keurmerk geeft u de garantie dat onze houtproducten uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn. Daarmee draagt u bij aan meer duurzaam bosbeheer wereldwijd. Bij het PEFC-keurmerk gaat het niet alleen om ecologische, maar ook om economische en sociale aspecten.