Status: 
Referentie
Oppervlakte: 
32.000 m2
Projectinformatie: 

Op een van de laatste grote percelen van bedrijventerrein Dordtse Kil III in Dordrecht staat een distributiecentrum van maar liefst 32.000 m2. Hercuton realiseerde het gebouw voor de Europese tak van een belegger van wereldformaat. Het project heeft als pilot gediend voor de aankomende wet Kwaliteitsborging voor Het Bouwen.

Samenwerking
De ontwikkeling is in samenwerking met Glint Real Estate, Over Engh Vastgoed BV, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) en Deal Drechtsteden tot stand gekomen. Cushman & Wakefield was namens de belegger bij het project betrokken. Hercuton Directeur Ivo van der Mark: “De samenwerking tussen alle betrokkenen is erg goed verlopen. Ook gemeente Dordrecht en ROM-D hebben alle medewerking verleend voor een snelle en soepele overdracht.”

Hybride opzet
Hercuton heeft in de loop der jaren bewezen een betrouwbare en specialistische partij te zijn voor projecten van deze omvang. Haar prefab beton bouwconcept leent zich uitstekend voor de realisatie van het distributiecentrum. Enerzijds vanwege de natuurlijke eigenschappen van beton: een duurzaam, degelijk en brandvertragend constructiemateriaal met een hoog accumulerend vermogen. Anderzijds vanwege de bouwsnelheid. Bijzonder aan het ontwerp zijn de gelamineerde houten liggers waardoor het distributiecentrum een vriendelijke uitstraling krijgt. Hercuton heeft het gebouw volledig turn-key opgeleverd.

Pilot aankomende wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
Het project dient als pilot voor de aankomende wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Recent heeft Minister Blok een wetsvoorstel hiervoor ingediend bij de Tweede Kamer. Voor de woningbouw zijn reeds enkele pilots uitgevoerd,  voor de (grote) utiliteitsbouw nog niet. Van der Mark: “Dit project leent zich perfect om als pilot te dienen. Met een projectsom van enkele tientallen miljoenen is het groot en complex genoeg om in ontwerp en realisatie een voorbeeld van de geïntegreerde aanpak van Hercuton te zijn. Het KOMO Risicomodel in combinatie met de TIS regeling is als kwaliteitsborgingsinstrument ingezet.”

Bedrijventerrein Dordtse Kil III
Dordtse Kil 3 is een strategisch gelegen bedrijventerrein op de as Rotterdam-Antwerpen. Het behoort tot de meest aantrekkelijke bedrijventerreinen voor middelgrote en grote bedrijven in de Drechtsteden en de “Greater Rotterdam Area”.

Meer informatie
www.overengh.com
www.glintrealestate.com
www.cushmanwakefield.nl
https://cms.dordrecht.nl
www.rom-d.nl/vestigingslocaties/dordtse-kil-iii
www.Dealdrechtsteden.nl

 

 

Bekijk alle afbeeldingen