Status: 
Referentie
Oppervlakte: 
9.564 m2
Projectinformatie: 

Opslagruimte voor het Stedelijk Museum Amsterdam

Omschrijving
De eisen van het Stedelijk Museum en de gemeente Amsterdam voor een goed functionerend kunstdepot, sloten perfect aan op de USP’s van Hercuton. Duurzaamheid was essentieel, want het depot herbergt zeer kostbare kunstwerken uit vooral de twintigste eeuw. Kunstwerken die vaak oud en kwetsbaar zijn.

Daarnaast speelde klimaatbeheersing een grote rol. Voor schilderijen en beeldhouwwerken moet de luchtvochtigheidsgraad en temperatuur in alle ruimtes en onder alle omstandigheden op het gewenste niveau blijven. Het accumulerende vermogen van beton heeft dan alles in zich, om dat op een efficiënte en effectieve manier te organiseren en te garanderen.

Inbraakwerend
Tot slot speelde inbraakongevoeligheid een grote rol. De degelijke betonwanden beschermen tegen inbraak. Vergelijk een betonnen gevel maar met de stalen gevelpanelen van een doorsnee bedrijfsgebouw. Met het juiste gereedschap knip je zo een opening. Bij beton is dat niet het geval.

Bij dit project is Hercuton samen met de architect aan de slag gegaan, waarbij beide partijen vanuit ieders eigen vakgebied specifieke toegevoegde waarde aan de opdracht meegaven. De opdrachtgever schoof in eerste instantie bij Hercuton aan tafel met een traditioneel concept uitgaande van een gedetailleerd PVE. Dat eerste idee heeft Hercuton omgebouwd en uitgewerkt naar een ideale product/marktcombinatie. Hierdoor is een enorme besparing op het oorspronkelijk bouwplan geboekt zonder de minste concessie te hoeven doen op het gebied van de kwaliteitseisen.

Stabiel klimaat
Het Kunstdepot in het westelijk havengebied van Amsterdam is bestemd voor conservering, bewerking en opslag van kunstwerken. De gebruiker stelde daarom hoge eisen aan conditionering en inbraakwering. Technische installaties gecombineerd met het accumulerend vermogen van beton garanderen vaste binnenklimaatcondities. Beton als hoofdbestanddeel borgt de inbraakwering.
 
Het depot is als monoliet gebouw ontworpen, wat wil zeggen: één massief bouwvolume met een gesloten uitstraling. Vanuit de functie is dat namelijk gewenst: een gesloten gebouw geeft de beste omstandigheden om het klimaat onder controle te houden. Alleen op die plaatsen waar het gebouw toegang moet geven aan de gebruiker of een bezoeker, zijn openingen gemaakt.

Noorderlicht
Raampartijen in de binnengevels lichten de ruimten aan, maar dan wel zo dat op sommige plekken vooral het door kunstenaars aanbeden, neutrale noorderlicht: toegang krijgt. Het gebouwontwerp van Dedato Ontwerpers en Architecten uit Amsterdam is sober van aard, in lijn met de wens van de gebruiker om weinig ruchtbaarheid te geven aan de gebouwfunctie. Hercuton realiseerde ook dit keer weer het totale gebouw binnen het budget en binnen de planning.

Bekijk alle afbeeldingen